Sawah (Live)Sawah,
We mashee fel belaad sawah.
Wel khatwaa beny,
We ben habeeby barah.

Meshwaar ba-eed,
Wanaa fee ghareeb.
Welel ye araab
Wel nahaar rawah.

Sawah,
We mashee fel belaad sawah.
Wel khatwaa beny,
We ben habeeby barah.

Meshwaar ba-eed,
Wanaa fee ghareeb.
Welel ye araab
Wel nahaar...

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.
Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.
Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Sawah,
Wana mashee layaly, sawah.
Walaa daree be halee, sawah.
Mel forkaa ya ghalee, sawah.
Ehelei garalee? sawah.

Wana mashee layaly, sawah.
Walaa daree be halee, sawah.
Mel forkaa ya ghalee, sawah.
Ehelei garalee? sawah.

Wana mashee layaly, sawah.
Walaa daree be halee, sawah.
Mel forkaa ya ghalee, sawah.
Ehelei garalee? sawah.

Wana mashee layaly, sawah.
Walaa daree be halee, sawah.
Mel forkaa ya ghalee, sawah.
Ehelei garalee?

We seneen.
We seneen wana dayeb shok we hameed.
Ayez araaf bas tareeo menen.
We seneen wana dayeb shok we hameed.
Ayez araaf bas tareeo menen.

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.
Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

(Music Interlude)

Ya eionee,
Ah ya eionee eh garalaak?
Fen entaa we betemel eih?
Ya znoonee,
Ah ya znoonee, matsebonee.
Mosh nakes anaa heera alei.

Ya eionee,
Ah ya eionee eh garalaak?
Fen entaa we betemel eih?
Ya znoonee,
Ah ya znoonee, matsebonee.
Mosh nakes anaa heera alei.

Ya eionee,
Ah ya eionee eh garalaak?
Fen entaa we betemel eih?
Ya znoonee,
Ah ya znoonee, matsebonee.
Mosh nakes anaa heera alei.

Lanaa aref artah,
Wanaa tayeh sawah.
Lanaa aref artah,
Wanaa tayeh sawah.

Lanaa aref artah,
Wanaa tayeh sawah.
Lanaa aref artah,
Wanaa tayeh sawah.

We seneen.
We seneen wana dayeb shok we hameed.
Ayez araaf bas tareeo menen.
We seneen wana dayeb shok we hameed.
Ayez araaf bas tareeo menen.

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.
Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Ya amar, ya naseeni,
Rasenee alei ghayeb.
Nawarlee, warenee,
Sikeit el habayeb.

Ya amar, ya naseeni,
Rasenee alei ghayeb.
Nawarlee, warenee,
Sikeit el habayeb.

Ya amar, ya naseeni,
Rasenee alei ghayeb.
Nawarlee, warenee,
Sikeit el habayeb.

Wasetaak weseia,
Ya shahed alaia.
Wasetaak weseia,
Ya shahed alaia.

Tehkeloo ala beya.
Wele asetoo fe layaleya.
Ehkeloo ala beya.
Wele asetoo fe layaleya.

We seneen.
We seneen wana dayeb shok we hameed.
Ayez araaf bas tareeo menen.
We seneen wana dayeb shok we hameed.
Ayez araaf bas tareeo menen.

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Wen la-akoom habebi,
Salemoolee alei.
En la-akoom habebi,
Salemoolee alei.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.
Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Tamenooni el asmaraani,
Amlaa eih el ghorbaa fee.

Retour index Lyrics


top egypte Ghinae Com | Bargamzik Com | Oumkalsoum Com |