SawahSawah, wei mashee feil beilaad, sawah

Weil khatwa beinee wei bein habibee barah

Meish war bei-eed, wana feeh gareeh

Weil leil yei-arab, weil nahar rawah

Wein laakom habibee, saleimulee alei

Tameinuneel asmaranee, amla eil el ghorba fee

Sawah, wana mashee layalee

Sawah, walla daree bhalee

Sawah, meil for-a ya ghalee

Sawah, eih elee garalee

Weisneen, weisneen wana dayeib bsho' wei haneen

Ayeiz a-araf bass taree-u meinein

Ya eounee, ah ya eounee,

Eih garalak fein enta, wei bta-meil eih

Ya znounee, ah ya znounee mat seibounee

Meish naaeis ana heer aleil

Lana areif ar-taah, wana ta-yeih sawaah

Ya amar ya naseenee

Raseenee alee ghayeib

Nawarlee, wareenee, seikeit el habayeib

Waseitak, weiseiya, ya shaheid alaya

Teikeelu alei beiya

Weilee aseito blayaleiya

Retour index Lyrics


top egypte Ghinae Com | Bargamzik Com | Oumkalsoum Com |